Look Segway
 
בשירות קידום המכירות Segway- ה
 
 
: שימושים
 

.בכל זמן , בכל מקום , בכל פעילות
.להפצת חומר פרסומי
.להכוונת קהל
! למשיכת תשומת הלב

 
Bluetooth ממשק  ייעודי להפצת
! מסרים ישירות לטלפונים ניידי
ם


לקבלת מידע נוסף / הצעת מחיר
____לחץ כאן !

_