Look Walker
לוחות פרסום אישים
 
: שימושים

.לפעילויות רחוב
.פתיחות והשקות
.קידום מכירות
.כנסים ותערוכות

. ( LED ) לפעילות לילה
מערכת תאורה פנימית_

 
Bluetooth ממשק  ייעודי להפצת
! מסרים ישירות לטלפונים ניידי
ם


לקבלת מידע נוסף / הצעת מחיר
! לחץ כאן____